Openbare Basisschool 't Kofschip

Wij zien ieder kind én zijn ontwikkeling

Over de school

’t Kofschip is een openbare school waar we uitgaan van het volgende motto: “Wij zien ieder kind en zijn ontwikkeling” .

De school heeft een veilig klimaat waarin ontwikkelingsgericht leren centraal staat. Leerlingen worden in een rijke, stimulerende leeromgeving uitgedaagd om zelf of met anderen, op zoek te gaan naar antwoorden en oplossingen, in en buiten de school. Respect, ruimte, structuur, vertrouwen en een positieve benadering zijn kernwaarden van de schoolcultuur.

Een leerling van ‘t Kofschip is voortdurend bezig om zichzelf en de wereld te ontdekken. Hij/zij weet daarbij welke wegen te bewandelen en welke bronnen te raadplegen om oplossingen te vinden. Hij kan die bronnen lezen/verstaan, analyseren en verwerken. Hij/zij is gespreksvaardig, kan goed overleggen en drukt zich begrijpelijk uit, mondeling en schriftelijk. Hij/zij leert tijdens de ontdekkingsreis rekenen en vergaart kennis van de wereld: haar geschiedenis, natuur en culturen. Hij/zij houdt daarbij steeds voor ogen dat alle kennis en vaardigheden ook dienen om diezelfde wereld met elkaar te kunnen blijven bewonen. Bovenal heeft de leerling plezier in leren en het aangaan van uitdagingen.

Missie / visie

Missie-kern

Onze school is een openbare basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind (passend onderwijs). Onze school staat open voor alle leerlingen die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers. Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs.

Visie op lesgeven

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk niet te scheiden zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische noties zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking. Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang: • We geven betekenisvol onderwijs in een uitdagende leeromgeving. • Door kinderen eigenaar te maken van hun eigen leerproces, begeleiden en sturen wij ze in hun eigen groei. • We kijken waar de talenten van kinderen liggen en stimuleren ze deze verder te ontwikkelen. • Er is aandacht voor samenwerkend leren, maar ook voor zelfstandigheid. • We werken met een kwaliteitsvolle(directe) instructie en differentiëren hierin. Samengevat: in ons lesgeven staan de onderwijsbehoeften van elke individuele leerling centraal!

Visie op leren

Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te verwerven. Dit past binnen het ontwikkelingsgericht werken. De leerling staat centraal in zijn eigen proces van ontwikkeling. “Eigenaarschap”

De leraren geven instructie, klassikaal, verlengde instructie, en individuele instructie. Kinderen mogen de lesstof op een eigen manier verwerken. Dat kan zijn door lessen alleen te maken of met anderen samen. Het is zeker niet zo, dat er de hele dag stil gewerkt wordt: er moet regelmatig overleg gevoerd worden of er vindt een kring- of leergesprek plaats. Zo zijn kinderen en leerkracht samen aan het zoeken naar oplossingen voor problemen: samenwerkend leren. Bij ontdekkend leren, leren de kinderen doordat ze dingen ontdekken. Begrippen, regels en oplossingsmethoden die door de leerling zelf actief ontdekt zijn, worden beter onthouden. Het onderwijs wordt door het ontdekkend leren dus effectiever. De kinderen zijn dus niet alleen blij met het product, ze zijn ook blij met het oplossen van een probleem en dus het ontdekken van een oplossing. Het proces is dus heel belangrijk. Hierbij ontdekken kinderen ook hun talenten en kunnen deze verder ontwikkelen. De wil om te leren neemt hierdoor toe. Talent is wie je bent, weet je wie je bent dan kun je je beter ontwikkelen.

Groep 1/2 Juf Olga (hele week)

Groep 3/4 Juf Laura (hele week)

Groep 5/6 Juf Marije (ma-do-vr) juf Ilse (ma- di-wo)

Groep 7/8 Juf Sandra (ma) Juf Mirella ( di t/m vr)

IB Juf Mariska en juf Christine

Onderwijsassistent Juf Deborah

Onderwijsassistent juf Marloes

Onderwijsassistent Juf Inge

Onderwijsassistent Juf Penny

Administratie Juf Jolanda

Directeur Juf Marlon

Team schooljaar 2022-2023

Team 't Kofschip

Schooltijden

We hanteren op obs ’t Kofschip een continurooster (5 gelijke dagen model)

Alle kinderen van groep 1 t/m 8 hebben de volgende schooltijden:

Maandag tot en met vrijdag 8.45u-14.15u

Inloop

Op woensdag en vrijdag  is er inloop voor groep 1 t/m 4. De deur gaat om 8:30 uur open, dan mogen de leerlingen het gebouw in. Ze hoeven dus niet buiten te wachten, dat mag wel. Afspraak hierbij is, dat kinderen in school direct naar hun eigen groep gaan en daar rustig in de kring gaan lezen of op hun plaats aan het werk gaan. Eenmaal binnen betekent niet meer naar buiten. De groepsleerkracht is om 8:30 uur in de klas aanwezig.

In de week voor de vakantie is er een kijkweek. De kinderen van groep 1 t/m 8 kunnen dan het gemaakte werk en de opbrengsten van het thema laten zien.
De inloop geldt tijdens de kijkweek op alle dagen.

Wij verzoeken u op tijd afscheid te nemen van uw kind(eren) zodat we om 8:45 uur met de les kunnen beginnen.

N.B.: Wilt u er voor zorgdragen, dat afspraken voor het bezoek aan de huisarts, tandarts, logopedist etc. zoveel mogelijk buiten schooltijd worden gemaakt?

Vakantie

Herfstvakantie 24-10-2022 t/m 28-10-2022
Kerstvakantie 26-12-2022 t/m 06-01-2023
Voorjaarsvakantie 27-02-2023 t/m 03-03-2023
Pasen 07-04-2023 t/m 10-04-2023
Meivakantie 24-04-2023 t/m 05-05-2023
Hemelvaart 18-05-2023 t/m 19-05-2023
Pinksteren 28-05-2023 t/m 29-05-2023
Zomervakantie 10-07-2023 t/m 20-08-2023

Studiedagen:

vrijdag 30-09-2022

vrijdag 11-11-2022

maandag 06 -02-2023

woensdag 22-03-2023

dinsdag 11 -04-2023

dinsdag 30-05-2023

Op 5 december en 23 december zijn de leerlingen 12.15u vrij

“Opgroeien in een veilige, gezellige sfeer is

onontbeerlijk voor de ontwikkeling van kinderen.”

Copyright © 2019 - Alle rechten voorbehouden - Powered by VWA Internet- en Reclamebureau