Openbare Basisschool 't Kofschip

Wij zien ieder kind én zijn ontwikkeling

Ontwikkelingsgericht werken

Een leerling van ‘t Kofschip is voortdurend bezig om zichzelf en de wereld te ontdekken. Hij/zij weet daarbij welke wegen te bewandelen en welke bronnen te raadplegen om oplossingen te vinden. Hij kan die bronnen lezen/verstaan, analyseren en verwerken. Hij/zij is gespreksvaardig, kan goed overleggen en drukt zich begrijpelijk uit, mondeling en schriftelijk. Hij/zij leert tijdens de ontdekkingsreis rekenen en vergaart kennis van de wereld: haar geschiedenis, natuur en culturen. Hij/zij houdt daarbij steeds voor ogen dat alle kennis en vaardigheden ook dienen om diezelfde wereld met elkaar te kunnen blijven bewonen. Bovenal heeft de leerling plezier in leren en het aangaan van uitdagingen.

Onze visie op onderwijs is ontwikkelingsgericht werken.

Onze slogan is: Wij zien kinderen EN hun ontwikkeling

Onze kernwaarden zijn: Respect en vertrouwen, Ruimte, Structuur, Eigenaarschap en een Positieve benadering.

Ontwikkelingsgericht onderwijs legt de nadruk op de ontwikkeling van de persoonlijke identiteit van kinderen. Zingeving en de brede persoonsontwikkeling zijn belangrijke uitgangspunten. Bij ontwikkelingsgericht onderwijs(OGO) is het van belang dat kinderen uitstijgen boven hun huidige niveau, naar de zone van naaste ontwikkeling. Ontwikkelingsgericht onderwijs werkt met thema’s. De principes van OGO zijn: de zone van de naaste ontwikkeling, brede persoonsontwikkeling, ieder kind kan zich ontwikkelen, zingeving, reflecteren en observeren.

Ontwikkelingsgericht onderwijs maakt onderscheid tussen vijf kernactiviteiten, die de basis leggen voor verdere leerprocessen. Die activiteiten zijn:
– Spelactiviteiten
– Constructieve en beeldende activiteiten
– Gespreksactiviteiten
– Lees- en schrijfactiviteiten
– Reken- en wiskundige activiteiten

Eigenaarschap

Vroeger was gehoorzaamheid een gewaardeerde eigenschap. Tegenwoordig willen we echter gehoorzame maar vooral zelfstandige kinderen, kinderen die hun behoeftes kunnen benoemen en ook ‘weten wie zij zijn’. In onze tijd erkennen we de wil tot ontwikkelen van leerlingen en zien we deze als motor achter de ontwikkeling van de mens.  Meer aandacht voor zelfsturing van kinderen past daarom in deze tijd.
Als leerlingen, mede, zelf mogen bepalen wat en hoe ze leren dan neemt de motivatie toe. Ieder mens is gericht op groei en de eigen ontwikkeling. Intrinsieke motivatie is de motor achter het leerproces. Onder het begrip executieve functies wordt een breed scala aan competenties verstaan die te maken hebben met het reguleren van het eigen gedrag. Als de executieve functies van leerlingen goed ontwikkeld zijn, kunnen ze hun gedrag beter reguleren en zichzelf beter aansturen. De visie van de school gaat niet alleen over didactische- maar ook over de pedagogische benadering van leerlingen. Wij geloven als school dat motivatie voor leren toeneemt wanneer leerlingen meer eigenaarschap krijgen.

“Opgroeien in een veilige, gezellige sfeer is

onontbeerlijk voor de ontwikkeling van kinderen.”

Copyright © 2019 - Alle rechten voorbehouden - Powered by VWA digital agency